خدمات حرفه ای و تخصصی ما

 

 

سیستم تقویت صدا آیفون تصویری COMMAX

نصب سیستم تقویت صدا جهت بهبود صدای رفت و برگشت روی پنل آیفون تصویری کوماکس COMMAX

تعمیرات تخصصی بردهای الکترونیکی COMMAX

تعمیرات تخصصی و حرفه ای مدارات و بردهای الکترونیکی آیفون های تصویری کوماکس COMMAX

سیستم تقویت تصویر آیفون تصویری COMMAX

نصب سیستم تقویت تصویر روی مانیتور و پنل آیفون تصویری کوماکس COMMAX

تبدیل آیفون سیاه و سفید به رنگی

تبدیل آیفون های تصویری سیاه و سفید کوماکس COMMAX به سیستم آیفون تصویری رنگی کوماکس COMMAX

سیستم تقویت دربازکن آیفون تصویری COMMAX

نصب سیستم تقویت دربازکن روی پنل های آیفون تصویری کوماکس COMMAX

نصب سیستم ریموت کنترل آیفون تصویری COMMAX

نصب سیسیتم دربازکن ریموت جهت سهولت کار برای سالمندان و افراد ناتوان