فروش بردها و قطعات آیفون تصویری مورد استفاده در تعمیرات و سرویس


۰۹۱۲۸۰۰۰۶۵۷