مرکز تخصصی و پایگاه مرکزی تعمیرات آیفون های تصویری در تهران

انجام سرویس و خدمات سراسر مناطق شهر تهران

ارائه گارانتی

قطعات اصلیشماره تماس :


۳۳۸۳۶۳۶۶


۰۹۱۲۸۰۰۰۶۵۷


ساعات کاری ۹ صبح الی ۱۸