مرکز مجهز تعمیرات آیفون های تصویری

خدمات سراسر تهران بزرگ

قطعات مرغوب و شرکتی

متخصص رفع عیوب به صورت حرفه ای

شماره تماس :

۳۳۸۳۶۳۶۶

۰۹۱۲۸۰۰۰۶۵۷