آموزش تخصصی تعمیرات آیفون های صوتی و تصویری

آموزش تعمیرات برندهای معتبر آیفون تصویری و صوتی

آموزش الکترونیک و تست قطعات ( جلسات فوق العاده )

آموزش حرفه ای نصب و تعمیرات آیفون تصویری

شماره تماس : ۰۹۱۹۸۰۰۰۶۵۷