قطعات اصلی آیفون تصویری commaxبرد پاور

دوربین

سوئیچر

شماره تماس : 09128000657