تعمیرات برد پاور

تعمیرات برد صدا

تعمیرات برد پنل

تعمیرات برد CRT

تعمیرات برد LCD

تعمیرات مدار سوییچر

طراحی آمپلی فایر

طراحی سیستم وایرلس